AMIANG chịu nhiệt

Amiang là hợp chất silicat kép của Can xi (Ca) và Magie (Mg), chứa SiO2 có trong tự nhiên.

Amiang là gì?

 

Amiăng là silicat kép của Can xi (Ca) và Magie (Mg), chứa SiO2 có trong tự nhiên. Amiăng gồm 02 nhóm: (a) Nhóm Serpentine: Chrysotile (Amiăng trắng) có dạng xoắn và cũng là loại sợi Amiăng duy nhất còn tiêu thụ thương mại trên thị trường hiện nay.

 

Vải amiang chịu nhiệt:

 

Vải amiang chịu nhiệt là sản phẩm được cấu tạo từ các sợi aminang kết thành tấm vải. Amiang hay còn gọi asbestos, là tên gọi chung của loại sợi khoáng silicat, chất gồm sáu khoáng chất silicat tự nhiên (chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, anthophyllite, và actinolite) nên có khả năng làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao 300°C-400°C.

 

 

Thông số vải amiangc chịu nhiệt:

 

Kích thước:

  • 1m x 15/16m x 2mm (1 cuộn = 25Kg)
  • 1m x 15/16m x 3mm( 1 cuộn = 50Kg)

Chủng loại: được quấn thành cuộn gọn dễ vận chuyển.

Top

 (0)