Điều khoản và điều kiện giao dịch, mua bán hàng hóa

Điều khoản và điều kiện giao dịch, mua bán hàng hóa

Chào mừng Quý khách đến với website http://vaibatchongchay.com – trang TMĐT được thiết lập và thuộc sở hữu của VẢI BẠT CHỐNG CHÁY MINH QUÂN. Trụ sở đặt tại: HCM : 80 - Đ.TX13 - P.Thạnh Xuân - Q.12- HCM, TP.HCM


Khi Quý khách truy cập vào website của chúng tôi đồng nghĩa với việc quý khách đã đồng ý với các điều khoản này.


Trang web có thể được thay đổi, chỉnh sửa hoặc điều chỉnh bất kỳ nội dung nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng và có hiệu lực sau 5 ngày, khi những thay đổi được thông báo và đăng tải đầy đủ trên website.

Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện giao dịch này trước khi đặt mua bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào trên http://vaibatchongchay.com.

Thứ 1: Chính sách bảo mật

Thứ 2: Chính sách vận chuyển

Thứ 3: Chính sách đổi trả

Thứ 4: Trong mọi trường hợp, vaibatchongchay.com không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, mất mát, tổn thất mà Khách hàng phải chịu trừ khi khi do lỗi cố ý của vaibatchongchay.com gây ra. Trách nhiệm của vaibatchongchay.com đối với Khách hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách hàng mua trên trang http://vaibatchongchay.com.

- Các quy định được dẫn chiếu là một phần không thể tách rời của Điều khoản và Điều kiện này.


- Vaibatchongchay.com và Khách hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này.


- Nếu bất kỳ nội dung nào của Điều khoản và Điều kiện bị cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hay một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.


- Điều khoản và Điều kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa vaibatchongchay.com và Khách hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trong vòng ba mươi (30) ngày. Quá thời hạn 30 ngày mà không thể giải quyết thì những tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

Bình chọn tin tức

Bình chọn tin tức: (5.0 / 3 đánh giá)

Bình luận

Top

   (0)